Raumbelegungsplan / Reservations for meeting places

  Dauerbelegung: schwarze Eintragung  |  Einzelbelegung: blaue Eintragung  


2013
2014
  2015   2016

November 2015

MPIA
  Multifunktionsraum
Erdgeschoß
Besprechungszimmer
2. OG, Zi.-Nr. 336
Seminarraum
2. OG, Zi.-Nr. 306
Hörsaal
2. OG
Besprechungszimmer
Elsässer-Labor
1   So
Allerheiligen / All Saints' Day
2   Mo
10:30 - 11:30 Scheithauer
   Gravity Meeting
11:30 - 13:00 Goldman
   Pan-STARRS-Meeting
14:00 - 15:00 Bizenberger
   LN-IR Meeting
09:45 - 10:45 Bailer-Jones
   Gaia Group Meeting
11:00 - 12:30 Neumayer
   Group Meeting
16:00 - 18:00 Beuther
   Group Meeting
  12:15 - 13:45 Herpich
   Student Journal Club
10:40 - 12:10 Deutschkurs
   Fortgeschrittene/Advanced
12:50 - 14:20 Deutschkurs
   Anfänger/Beginner
3   Di
10:00 - 12:00 Kürster
   LN weekly Meeting
14:00 - 15:00 Bertram
   LN AO Meeting
15:00 - 16:00 Zschaechner
   CASA User Meeting
09:45 - 10:45 van der Wel
   Galaxy Survey Meeting
12:15 - 14:15 Klahr
   PSF Theory Lunch
14:00 - 17:00 Sorini
   PhD hat building
   
4   Mi
10:00 - 12:30 Hofferbert
   LN Weekly Meeting
14:00 - 15:00 Walter
   Group Meeting
15:00 - 17:00 Hennawi
   Group Meeting
10:45 - 12:30 Rix
   Milky Way Group Meeting
13:30 - 15:00 Bizenberger
   LN-Alignment Meeting
15:00 - 16:00 Feldt
   PSF Splinter Seminar
08:00 - 20:30 van der Wel
   CAHA TAC meeting
11:00 - 12:00 Sadavoy
   Clouds&Cores Meeting
14:00 - 15:00 Teague
   PSF Coffee
 
5   Do

09:45 - 10:45 Rix
   Staff Meeting
13:00 - 15:00 Barboza
   MICADO De-rotator
16:00 - 19:00 Gässler
   ARGOS Meeting

10:00 - 12:00 Klahr
   Theory of PSF
14:00 - 16:00 Klahr
   Theory of PSF
10:30 - 12:00 van de Ven
   Galaxy Coffee
16:20 - 18:00 Piroth
   Yoga-Kurs
 
6   Fr
09:45 - 11:15 Apfel
   Auswahlverf. Azubi
12:30 - 13:30 Schinnerer
   Group Meeting
10:00 - 11:30 van de Ven
   Group Meeting
11:00 - 12:00 Hofferbert
   AstroTechTalk
14:45 - 17:00 Schinnerer
   Königstuhl Colloquium
10:40 - 12:10 Deutschkurs
   Fortgeschrittene/Advanced
12:50 - 14:20 Deutschkurs
   Anfänger/Beginner
7   Sa
         
8   So
         
9   Mo
10:30 - 11:30 Scheithauer
   Gravity Meeting
11:30 - 13:00 Goldman
   Pan-STARRS-Meeting
14:00 - 15:00 Bizenberger
   LN-IR Meeting
09:45 - 10:45 Bailer-Jones
   Gaia Group Meeting
11:00 - 12:30 Neumayer
   Group Meeting
16:00 - 18:00 Beuther
   Group Meeting
11:00 - 15:00 Haude
   Fortbildung – CMS
12:15 - 13:45 Herpich
   Student Journal Club
10:40 - 12:10 Deutschkurs
   Fortgeschrittene/Advanced
12:50 - 14:20 Deutschkurs
   Anfänger/Beginner
10   Di
09:00 - 18:00 Scheithauer
   METIS LPM
09:45 - 10:45 van der Wel
   Galaxy Survey Meeting
12:15 - 14:15 Klahr
   PSF Theory Lunch
10:30 - 12:30 Sadavoy
   PSF Journal Club
12:45 - 13:30 Scheithauer
   Gravity AO Test Planning
11:30 - 14:00 Molliere
   Joint Theory Meeting
 
11   Mi
10:00 - 11:30 Graser
   MATISSE Group Meeting
14:00 - 15:00 Walter
   Group Meeting
15:00 - 17:00 Hennawi
   Group Meeting
10:45 - 12:30 Rix
   Milky Way Group Meeting
13:30 - 15:00 Bizenberger
   LN-Alignment Meeting
15:00 - 16:00 Feldt
   PSF Splinter Seminar

10:45 - 16:00 Henning
   VideoCon
11:00 - 12:00 Sadavoy
   Clouds&Cores Meeting
10:00 - 17:00 Jordan
   Div. Group Meetings
12   Do
09:45 - 10:45 Rix
   Staff Meeting
16:00 - 19:00 Gässler
   ARGOS Meeting
10:00 - 12:00 Klahr
   Theory of PSF
14:00 - 16:00 Klahr
   Theory of PSF
16:00 - 18:00 Barboza
   MICADO De-rotator
10:30 - 12:00 van de Ven
   Galaxy Coffee
16:20 - 18:00 Piroth
   Yoga-Kurs
10:30 - 12:30 Feldt
   METIS Team Meeting
13   Fr
14:00 - 16:00 Hiss
   Thesis Committee Mee
12:30 - 13:30 Schinnerer
   Group Meeting
10:00 - 11:30 van de Ven
   Group Meeting
11:00 - 12:00 Hofferbert
   AstroTechTalk
14:45 - 17:00 Schinnerer
   Königstuhl Colloquium
10:40 - 12:10 Deutschkurs
   Fortgeschrittene/Advanced
12:50 - 14:20 Deutschkurs
   Anfänger/Beginner
14   Sa
         
15   So
         
16   Mo
10:30 - 11:30 Scheithauer
   Gravity Meeting
11:30 - 13:00 Goldman
   Pan-STARRS-Meeting
14:00 - 15:00 Bizenberger
   LN-IR Meeting
15:00 - 19:00 Gaessler
   ARGOS videocon
09:45 - 10:45 Bailer-Jones
   Gaia Group Meeting
11:00 - 12:30 Neumayer
   Group Meeting
12:30 - 16:00 Walter
   Diskussion Denkschri

16:00 - 18:00 Beuther
   Group Meeting
09:00 - 18:30 Launhardt
   NACO-LP Science Team
12:00 - 12:15 Henning
   Minute of Silence

12:15 - 13:45 Herpich
   Student Journal Club
14:00 - 18:00 Barboza
   Santander SchoolMeet
10:40 - 12:10 Deutschkurs
   Fortgeschrittene/Advanced
12:50 - 14:20 Deutschkurs
   Anfänger/Beginner
17   Di
10:00 - 12:00 Kürster
   LN weekly Meeting
14:00 - 15:00 Bertram
   LN AO Meeting
15:00 - 16:00 Zschaechner
   CASA User Meeting
09:45 - 10:45 van der Wel
   Galaxy Survey Meeting
12:15 - 14:15 Klahr
   PSF Theory Lunch
08:00 - 16:00 Launhardt
   NACO-LP Science Team
   
18   Mi
10:00 - 11:30 Graser
   MATISSE Group Meeting
14:00 - 15:00 Walter
   Group Meeting
15:00 - 17:00 Hennawi
   Group Meeting
10:45 - 12:30 Rix
   Milky Way Group Meeting
13:30 - 15:00 Bizenberger
   LN-Alignment Meeting
15:00 - 16:00 Feldt
   PSF Splinter Seminar
11:00 - 12:15 Klein
   Therap. Rückenschule
14:00 - 15:00 Feldt
   PSF Kaffee
11:00 - 12:00 Sadavoy
   Clouds&Cores Meeting
 
19   Do
08:00 - 09:45 Gaessler
   4MOST videocon
09:45 - 10:45 Rix
   Staff Meeting
14:00 - 16:00 Kuerster
   CARMENES science

16:00 - 19:00 Gässler
   ARGOS Meeting
10:00 - 12:00 Klahr
   Theory of PSF
14:00 - 16:00 Klahr
   Theory of PSF

10:30 - 12:00 van de Ven
   Galaxy Coffee
13:30 - 17:30 Pössel
   Lehrerfortbildung

16:20 - 18:00 Piroth
   Yoga-Kurs
 
20   Fr
  12:30 - 13:30 Schinnerer
   Group Meeting
13:45 - 15:00 van de Ven
   Group Meeting

11:00 - 12:00 Hofferbert
   AstroTechTalk
14:45 - 17:00 Schinnerer
   Königstuhl Colloquium
10:40 - 12:10 Deutschkurs
   Fortgeschrittene/Advanced
12:50 - 14:20 Deutschkurs
   Anfänger/Beginner
21   Sa
         
22   So
         
23   Mo
10:30 - 11:30 Scheithauer
   Gravity Meeting
11:30 - 13:00 Goldman
   Pan-STARRS-Meeting
14:00 - 15:00 Bizenberger
   LN-IR Meeting
09:45 - 10:45 Bailer-Jones
   Gaia Group Meeting
13:30 - 14:45 Neumayer
   Group Meeting
15:00 - 17:00 Beuther
   Group Meeting
16:00 - 17:00 Kopytova
   Thesis committee
12:15 - 13:45 Herpich
   Student Journal Club
10:40 - 12:10 Deutschkurs
   Fortgeschrittene/Advanced
12:50 - 14:20 Deutschkurs
   Anfänger/Beginner
24   Di
08:00 - 09:30 Onoue
   Meeting Japan

10:00 - 12:00 Kürster
   LN weekly Meeting
12:00 - 14:00 Bergemann
   VC with MPA and AIP

14:00 - 15:00 Bertram
   LN AO Meeting
15:00 - 16:00 Zschaechner
   CASA User Meeting
09:45 - 10:45 van der Wel
   Galaxy Survey Meeting
12:15 - 14:15 Klahr
   PSF Theory Lunch
10:30 - 12:30 Sadavoy
   PSF Journal Club
14:00 - 16:00 Henning
   Talk Viviana Rosero

13:15 - 14:15 Jordan
   GC Staff Meeting
14:00 - 16:00 Henning
   Lieferantengespräch
25   Mi
10:00 - 11:30 Graser
   MATISSE Group Meeting
14:00 - 15:00 Walter
   Group Meeting
15:00 - 17:00 Hennawi
   Group Meeting
10:45 - 12:30 Rix
   Milky Way Group Meeting
13:30 - 15:00 Bizenberger
   LN-Alignment Meeting
15:00 - 16:00 Feldt
   PSF Splinter Seminar
11:00 - 12:15 Klein
   Therap. Rückenschule
14:00 - 15:00 Feldt
   PSF Kaffee

11:00 - 12:00 Sadavoy
   Clouds&Cores Meeting
15:00 - 16:00 Ness
   Postdoc meeting

08:00 - 16:30 Douffet
   ASA-Sitzung + Grippe
26   Do
09:45 - 10:45 Rix
   Staff Meeting
16:00 - 19:00 Gässler
   ARGOS Meeting
10:00 - 12:00 Klahr
   Theory of PSF
14:00 - 16:00 Klahr
   Theory of PSF
10:30 - 12:00 van de Ven
   Galaxy Coffee
16:20 - 18:00 Piroth
   Yoga-Kurs
10:30 - 12:30 Feldt
   METIS Team Meeting
27   Fr
13:30 - 14:45 Esser
   Thesis committee
09:00 - 11:00 Buder
   Thesis meeting

12:30 - 13:30 Schinnerer
   Group Meeting
13:45 - 15:00 van de Ven
   Group Meeting
11:00 - 12:00 Hofferbert
   AstroTechTalk
14:45 - 17:00 Schinnerer
   Königstuhl Colloquium
10:40 - 12:10 Deutschkurs
   Fortgeschrittene/Advanced
12:50 - 14:20 Deutschkurs
   Anfänger/Beginner
28   Sa
         
29   So
         
30   Mo
10:30 - 11:30 Scheithauer
   Gravity Meeting
11:30 - 13:00 Goldman
   Pan-STARRS-Meeting
14:00 - 15:00 Bizenberger
   LN-IR Meeting
09:45 - 10:45 Bailer-Jones
   Gaia Group Meeting
13:30 - 14:45 Neumayer
   Group Meeting
15:00 - 17:00 Beuther
   Group Meeting
09:00 - 11:00 Henning
   Kuratorium 2015
11:00 - 20:00 Henning
   Kuratorium 2015

09:00 - 11:00 Henning
   Kuratorium 2015
11:00 - 14:30 Henning
   Kuratorium 2015
14:30 - 17:00 Henning
   Kuratorium 2015

10:40 - 12:10 Deutschkurs
   Fortgeschrittene/Advanced
12:50 - 14:20 Deutschkurs
   Anfänger/Beginner


HdA
  Auditorium Seminarraum II
1   So
Allerheiligen / All Saints' Day
2   Mo
14:30 - 16:00 Kolar
   Workshop
18:00 - 20:00 Schwemmer
   Führung
09:00 - 18:00 Brümmer
   Working Group
3   Di
16:00 - 18:00 Fischer
   Führung
21:00 - 23:00 Schwemmer
   Führung
09:00 - 18:00 Brümmer
   Working Group
4   Mi
   
5   Do
18:00 - 20:00 Liefke
   HdA-Vortragsreihe
 
6   Fr
18:00 - 21:00 Brümmer
   Vortragsreihe Wiederhol.
 
7   Sa
11:00 - 12:30 Schwemmer
   Führung
 
8   So
   
9   Mo
  08:00 - 18:00 Jordan
   Bradley Peterson
10   Di
  08:00 - 18:00 Jordan
   Bradley Peterson
11   Mi
10:00 - 17:00 Jordan
   Div. Group Meetings
08:00 - 18:00 Jordan
   Bradley Peterson
12   Do
08:00 - 19:00 Brümmer
   Lehrerfortbildung
19:00 - 20:00 Schwemmer
   Führung
08:00 - 19:00 Brümmer
   Lehrerfortbildung
13   Fr
08:00 - 23:00 Brümmer
   Lehrerfortbildung
08:00 - 23:00 Brümmer
   Lehrerfortbildung
14   Sa
08:00 - 15:00 Brümmer
   Lehrerfortbildung
08:00 - 15:00 Brümmer
   Lehrerfortbildung
15   So
   
16   Mo
09:30 - 13:00 Ludwig
   Infrarot Workshop
09:00 - 18:00 Brümmer
   Working Group
17   Di
10:00 - 14:00 O. Fischer
VdE-Exkursion, Studenten,KA
14:00 - 17:00 O. Fischer
 Projekttreffenn DAAD/Chile
09:00 - 18:00 Brümmer
   Working Group
18   Mi
09:00 - 13:00 Penselin
   Workshop
17:00 - 19:00 Henning
   HIFOL
08:00 - 18:00 Fendt
   IMPRS Python-Course
19   Do
08:30 - 20:00 O. Fischer
   Lehrerfortbildung
08:30 - 20:00 O. Fischer
   Lehrerfortbildung
20   Fr

09:30 - 11:00 Führung
   Ingenieure (40 P.)
11:30 - 13:30 Bihr
   Führung
15:00 - 18:00 O.Fischer
   Nachtreffen:ExploreScie.
18:00 - 21:00 Liefke
   Öffentl. Sondervortrag

 
21   Sa
15:30 - 16:30 Kolar
   Familienworkshop
17:00 - 18:30 Schwemmer
   Führung
 
22   So
14:00 - 15:00 Kolar
   Familienworkshop
 
23   Mo
09:00 - 18:00 Brümmer
   Planetarium Strasbourg
09:00 - 18:00 Brümmer
   Planetarium Strasbourg
24   Di
15:00 - 16:00 Liefke
   Führung PG Liefering
 
25   Mi
15:00 - 17:30 N. Fischer
   Workshop
 
26   Do
11:00 - 12:00 Kolar
   Workshop
 
27   Fr
10:30 - 12:30 N. Fischer
   AstroTechTalk MPIA
 
28   Sa
16:00 - 17:00 Kolar
   Familienworkshop
 
29   So
   
30   Mo
  09:30 - 13:00 Ludwig
   WS Mars
 
Reservierungen anmelden / announce reservations for meeting places:

Bitte beachten Sie:
Wenn Sie auf den »Senden«-Button drücken, wird der Belegungswunsch in Ihrem E-Mail-Programm geöffnet und muss von dort versendet werden. Sollte dies nicht funktionieren, können Sie uns auch direkt eine E-Mail zur Reservierung senden.
Reservierungen der MPIA-Räume: graphikabteilung@mpia.de. Reservierungen der HdA-Räume: bruemmer@mpia.de.
Bitte achten Sie dabei auf vollständige Informationen.

Die Raumbelegungspläne werden täglich zwischen 15:00 und 16:30 Uhr aktualisiert. Reservierungen, die nach 15 Uhr eintreffen, erfolgen erst am Folgetag.
In dringenden Fällen reservieren Sie bitte telefonisch (MPIA: -156/-157 | HdA: -160)

Please notice:
When you press the »Senden«-button, the reservation will open in your email client and must be sent from there. If that doesn't work, you can also send us your reservation by e-mail to graphikabteilung@mpia.de for reservation of rooms at MPIA and to bruemmer@mpia.de for reservations at HdA.
Please take care on complete information.

The room reservation plans are updated daily between 3:00 pm and 4:30 pm. Informations arriving later than 3 pm will be published on the next day.
In urgent cases, please book by phone (MPIA: -156/-157 | HdA: -160)
MPIA (Graphikabteilung)

Neu / New     Änderung / Change     Löschen / Cancel

Multifunktionsraum, EG
Besprechungszimmer, 2. OG
Seminarraum, 2. OG
Hörsaal, 2. OG
Besprechungszimmer, E-Lab

Einzelbelegung / single reservation
Dauerbelegung, wöchentlich / weekly reservation
Dauerbelegung, monatlich / monthly reservationDatum / Date (Day.Month.Year)  
Von / From      Bis / Until 

Name


Belegungsgrund / Reason for reservation (max. 20 Zeichen / characters)

   


 
HdA (HdA Sekretariat)

Neu / New     Änderung / Change     Löschen / Cancel

Auditorium
Seminarraum II


Datum / Date (Day.Month.Year)  
Von / From      Bis / Until 

Name


Belegungsgrund / Reason for reservation (max. 20 Zeichen / characters)


Teilnehmerzahl / Attendance  
   
top

Verantwortlich / Responsible: Graphikabteilung
Letzte Änderung / Last update: 27. November 2015